Cafetaria De Valk

Geniet samen met een potje koffie tijdens een gezellige babbel op woensdag, zaterdag, zondag en feestdagen tussen 14u00-17u00

Infobox!

Team Buizerd-Condor

Afdelingsvisie

De visie van de afdeling Buizerd-Condor start bij de bewoner. We ontdekken met een creatieve blik zijn identiteit en kunnen. We laten de ruimte aan de bewoner om zich te ontplooien tot een zelfstandig individu. We ondersteunen hem om zijn regie in eigen handen te nemen. Er is sprake van een grote betrokkenheid naar elkaar toe. Door actief aanwezig te zijn en samen te ‘beleven’, bouwen we aan wederzijds vertrouwen en creëren we een positief leefgroepklimaat. Echtheid, evenwaardigheid en laagdrempeligheid dragen wij als team hoog in het vaandel. We blijven ons ontwikkelen en staan open voor vernieuwing. Afdeling Buizerd-Condor is een haven waar de bewoner kan thuiskomen in een oase van rust en tevredenheid.

Geert Decombele

Afdelingshoofd Team Buizerd-Condor

Contacteer GeertContacteer de afdeling

Team Sperwer-Havik

Afdelingsvisie

Op onze afdeling werken we met passie om de missie van PVT Valckeburg waar te maken. We willen samen met de bewoner een gezellige en warme thuis creëren.

Met zorgzaamheid als basishouding, open communicatie en de nodige humor bouwen we aan een unieke vertrouwensband tussen bewoner en begeleider.

We motiveren de bewoners om in te stappen in hun eigen begeleidingsproces, waarbij familie een belangrijke schakel mag zijn. Dit doen we met respect voor elkaars grenzen, door mee te bewegen met de bewoner, present te zijn en schouder – aan – schouder ondersteuning te bieden op alle levensdomeinen.

Als team maken we gebruik van elkaars talenten en vertrouwen we op elkaar om deze afdelingsvisie samen te verwezenlijken.

Annelies De Backer

Afdelingshoofd Team Sperwer-Havik

Contacteer de afdelingContacteer Annelies

Algemene info bewoners

Enkele nuttige documenten voor bewoners

Andere documenten?

Hebt u nog een andere praktische vraag? Neem contact op!

Contact

051 / 23 13 43
Kloosterstraat 7 - 8800 Rumbeke
pvt@valckeburg.be