Onze missie:

``Een thuis voor personen met een langdurige en gestabiliseerde psychiatrische zorgbehoefte``

Profiel van de bewoner

Onderstaande criteria dienen globaal vervuld te zijn om oriëntatie naar PVT in overweging te nemen.

Personen met een licht mentale handicap, met een uitgesproken psychiatrische problematiek, komen ook in aanmerking.

 • In de laatste 6 maanden zijn er geen crisissen geweest die het bereikte evenwicht ernstig verstoorden, en die drastische maatregelen in aanpak, toezicht en/of medicatie nodig maakten. Eventuele moeilijke momenten konden snel en zonder grote ingrepen worden opgelost.
 • Op vlak van psychische ondersteuning zijn er geen symptomen die op elk ogenblik directe interventie van gespecialiseerd personeel nodig maken, eventuele uitgesproken positieve symptomen zijn reeds lange tijd “ingekapseld”.
 • Continue begeleiding en toezicht is niet vereist, wel 24-uurs permanentie.
 • Indien in het stabiele beeld nog sprake is van manifest psychotische belevingen, dan vereisen deze geen speciaal toezicht en hebben ze weinig of geen invloed op het gedrag bloemenvan de bewoner (vb. geen automutilatie, geen neiging tot agressie, fugue, paranoïed ageren, enz.).
 • Behandeling en/of resocialisatie staan niet langer voorop. De rehabilitatie-gedachte is het uitgangspunt.

Redenen daartoe kunnen zijn:

 • Hij maakt geen probleem rond het geregeld innemen van zijn medicatie, maar is niet in staat om het beheer ervan op zich te nemen.
 • Zijn zelfzorg (fysisch, psychisch en sociaal) valt gemakkelijk bij te sturen door personeel maar zonder dat toezicht en/of partiële overname zou hij zichzelf en/of zijn leefomgeving verwaarlozen.
 • Hij heeft enkele interesses die hem, mits eventueel enige aansporing, tot een bepaalde vorm van activiteit bewegen.
 • Zonder deze aansporing en structurering zou hij niet in staat zijn deze bezigheden te onderhouden.
 • Bewoner dient de veiligheidsvoorschriften te kunnen opvolgen op vlak van brandveiligheid (rookgedrag, omgaan met elektrisch materiaal).
 • Bewoner komt op moment van aanmelding niet in aanmerking voor opname in RVT, MPI, rusthuis of beschut wonen.
Vragen? Neem contact met ons op!
0
Gesticht in
0
PVT-Bedden
0
Medewerkers

Missie & Visie

Met een duidelijke missie en visie, zorgen wij dat iedereen in harmonie kan leven en werken in PVT Valckeburg

Missie

Samen…

… een thuis op maat creëren voor personen met een langdurige en gestabiliseerde psychische zorgbehoefte

… de mogelijkheden en levenskwaliteit van de bewoner optimaliseren

… integratie bevorderen in onze PVT, de buurt en de samenleving

 • Inspraak en participatie van bewoner en familie
 • Kwaliteitsvolle en veilige zorg op maat
 • Vriendelijke respectvolle benadering
 • Zinvolle tijdsbesteding
 • Huiselijke en comfortabele leefomgeving
 • Kwalitatieve maaltijden
 • Begeleidingsvisie: rehabilitatie en herstel
 • Opname- en verblijfsbeleid i.f.v. leefklimaatoptimalisatie
 • Goede interne en externe communicatie
 • Goed onderhouden en hedendaagse infrastructuur
 • Logistieke dienstverlening i.f.v. de totaalzorg Doeltreffende efficiënte en veilige processen
 • Betrokkenheid
 • Professionaliteit
 • Interdisciplinaire teamwerking
 • HRM beleid gericht op stimuleren van competenties en talenten
 • Vrijwilligers
 • Continuïteit van de organisatie waarborgen, Duurzaam maatschappelijk ondernemen
 • (pro)Actief inspelen op de maatschappelijke evoluties
 • Actief samenwerken met zorginstanties i.f.v. het uitbouwen van zorgnetwerken
 • Participatief leiderschap
Openheid
Evenwaardigheid
Vrijheid
Respect
Spiritualiteit

 

Contact

Hebt u vragen?

Neem dan contact op via onderstaande kanalen of door het contactformulier in te vullen!

051 / 23 13 43
Kloosterstraat 7 - 8800 Rumbeke
pvt@valckeburg.be